IBN
Close
Vatavu Alexandru
Cuvinte-cheie (5): philosophy. (1), language arts (1), aesthetics (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Abordarea sinergetică în domeniul designului vestimentar
Donica Lilia, Vatavu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Мотивация как системообразующий фактор в формировании профессиональной компетентности
Vatavu Alexandru1, Spînu Lilia2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Технический Университет Молдовы
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3