IBN
Close
Vacarciuc Mariana
Cuvinte-cheie (18): artistic measure (1), musical skills (1), vocal-interpretive (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Tehnologii de formare-dezvoltare complexă a competențelor muzicale generale și vocal-interpretative ale elevilor în învățământul general
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii
Cuzneţov Larisa, Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Considerații ale pedagogiei umaniste din perspectiva realizării procesului de educație muzicală
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte ale stilului creativ-individual de activitate a profesorului de educație muzicală
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Impactul etnopedagogiei asupra formării culturii generale a elevilor
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(20) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Posibilităţi educaţionale ale folclorului muzical
Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6