IBN
Close
Trofăilă Lidia
Cuvinte-cheie (87): caracter (4), trăsături de caracter (2), abstractizare (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Relaţia dintre calităţile individuale în activitatea de învăţare şi pregătire profesională la studenţi
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul personal în activitatea de învăţare şi pregătirea profesională la studenţi
Trofăilă Lidia, Corotchih Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Agresivitatea adulților implicați în activitățile sociale
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia sinelui, eu-lui şi supraeu-lui cu realitatea socială în concepţia lui Sigmund Freud
Trofăilă Lidia, Corotchih Ecaterina, Tincu Cr.
Universitatea de Stat din Tiraspol
La început a fost opera
2016. România, Iași. ISBN 978-973-8483-79-8.
Disponibil online 23 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Sociabilitatea studenţilor viitori pedagogi în condiţiile economiei de piaţă
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Timiditatea la adolescenţi şi impactul ei asupra reuşitei în activităţile sociale
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii pedagogi
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 32 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impulsivitatea – Barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la preadolescenţi
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Impactul operaţiilor de generalizare şi abstractizare ale elevilor de vârstă şcolară mică la dezvăluirea conţinutului noţiunilor la limba română
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 29 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţionarea situaţiilor de încăpăţinare la vârsta şcolară mică
Trofăilă Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Procedee raţionale de instruire şi impactul la dezvăluirea conţinutului noţiunilor la limba română
Trofăilă Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dezvoltarea operaţionalităţii gândirii elevilor de vârstă şcolară mică prin intermediul varierii procedeelor de instruire
Trofăilă Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 19 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea operaţionalităţii gândirii elevilor de vârstă şcolară mică la disciplinile şcolare
Trofăilă Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13