IBN
Close
Olărescu Valentina
Cuvinte-cheie (28): delincvenţă juvenilă (2), violent (1), conflict climate (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Anxietatea la preșcolarii cu tulburări de limbaj
Olărescu Valentina, Ponomari Dorina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale capacităţii mnezice la preşcolarii cu dislalie polimorfă.
Olărescu Valentina1, Buganu Diana-Alina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, România
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatul intens conflictual și violent din cadrul familiei – generator de tulburări emoționale
Olărescu Valentina1, Veleanovici Armand-Cătălin2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Direcția Generală deAsistență Socială și Protecția Copilului DGASPC Sector 2, București
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Viziuni teoretice despre dinamica dezvoltării comunicării la preșcolari
Olărescu Valentina, Ponomari Dorina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Asistența psihologică a adolescentului, victimă a violenței în școală
Olărescu Valentina, Bălan Constantin Răzvan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale comunicarii preşcolarilor marcati de tulburari de limbaj
Olărescu Valentina, Ponomari Dorina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea parentală și percepţia fenomenului de delincvenţă juvenilă de către părinţi
Olărescu Valentina1, Buguţa Elena2, Cebotari Stanislav3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul psiho-social al divorțului în familia tipică vs. familia copilului cu dizabilități
Olărescu Valentina, Dumitriu Claudia Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Interventia psihologului în resocializarea minorilor delincventi
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tulburări psihice - Consecinţă a abuzului şi neglijării copilului
Olărescu Valentina1, Veleanovici Armand-Cătălin2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Cabinet Individual de Psihologie - dr. Armand Veleanovici
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte aplicate ale Sindromului dizabilităţilor de învăţare nonverbală
Olărescu Valentina1, Cucer Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa SUA în educaţia persoanelor cu dificultăţi de învăţare
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Disabilităţile de învăţare: perspective istorice în SUA
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Prevenţia şi terapia tulburărilor de limbaj la copilul cu paralizie cerebrală infantilă
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul copiilor cu sindromul hiperactivităţii şi deficitului de atenţie
Olărescu Valentina, Trancalan M.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 12 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Diferenţe între disontogenii
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Implicarea în relaţia psihică şi motrică în disontogenia. Reţinere în dezvoltarea psihică
Olărescu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18