IBN
Close

38Publicaţii

206Descărcări

14636Vizualizări

Vatavu Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 7. Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Luminescent properties of ZnSe crystals doped with group V elements and iodine
Sushkevich Konstantin1 , Siminel Nikita2 , Sirkeli Vadim1 , Nedeoglo Natalia1 , Siminel Anatolii2 , Vatavu Sergiu1 , Ghilețchii Gheorghe1 , Iurieva Tatiana1 , Kulyuk Leonid2 , Nedeoglo Dumitru1
1 Moldova State University,
2 Institute of Applied Physics, MSU
Physica B: Condensed Matter
Vol. 666, / 2023 / ISSN - / ISSNe 0921-4526
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical Applications of II-VI Semiconductor-Based Radiation Detectors
Korotchenkov Ghenadii , Vatavu Sergiu
Moldova State University
Handbook of II-VI Semiconductor-Based Sensors and Radiation Detectors: Sensors, Biosensors and Radiation Detectors: Vol. 3,
New York, SUA : Springer International Publishing, 2023. ISBN 978-303124000-3, 978-303123999-1.
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The structure polymer/As-Se-S doped by Bi for X-ray imaging
Kiritsa Arcady1 , Huştuc Alexandru2 , Nasedchina Nadejda1 , Vatavu Sergiu1
1 Moldova State University,
2 Alarad SRL, Chisinau
Chalcogenide Letters
Vol. 20, / 2023 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состав, структура, износостойкость поверхностных наноструктур, получаемых при электроискровом легировании стали 65Г
Юрченко Е.1 , Гилецкий Георгe2 , Ватаву Сергей2 , Петренко В.3 , Харя Диана3 , Бубулинкэ К.4 , Дикусар Александр13
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Институт прикладной физики, ГУМ,
4 Национальный научно-исследовательский институт криогенных и изотопных технологий
Электронная обработка материалов
Vol. 59, Nr. 5 / 2023 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Metalorganic aerosol deposition technique
Shapoval Oleg M. , Belenchuk Alexandr , Vatavu Sergiu
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalorganic aerosol deposition: the building of oxide films
Shapoval Oleg M. , Belenchuk Alexandr , Vatavu Sergiu
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straturi subțiri Ga2S3 pentru aplicații în detectori de radiații electromagnetice
Spoială Dorin , Ghilețchii Gheorghe , Vatavu-Cuculescu Elmira , Dmitroglo Liliana , Şapoval Oleg , Belenciuc Alexandr , Rotaru Corneliu , Narolschi Igor , Vatavu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și morfologia straturilor nanometrice de ZnSnN2 preparate prin magnetron sputtering
Narolschi Igor , Ghilețchii Gheorghe , Cliucanov Alexandr , Rotaru Corneliu , Spoială Dorin , Vatavu-Cuculescu Elmira , Şapoval Oleg , Belenciuc Alexandr , Dmitroglo Liliana , Bercu Elena , Rusu Marin , Vatavu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бозе-эйнштейновский конденсат экситонов и связанные фонон-ротонны х моды
Клюканов Александр , Ника Денис , Варзарь Александру , Ватаву Сергей
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост монокристаллов CDSE и влияние их отжига в расплаве CD на электрические и люминесцентные свойства
Сушкевич Константин , Гоглидзе Татьяна , Ватаву Сергей , Недеогло Наталья , Гилецкий Георгe , Никорич Валентина , Юрьева Татьяна , Недеогло Дмитрий
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сhalcogenide glassy semiconductors of the system As-Se-S doped by Te for X-ray imaging
Kiritsa Arcady , Spoială Dorin , Vatavu Sergiu
Moldova State University
Chalcogenide Letters
Nr. 10(19) / 2022 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 30 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез и исследование структурных и излучательных свойств нанокристаллов CDSE
Гоглидзе Татьяна , Гилецкий Георгe , Ватаву Сергей , Недеогло Наталья , Юрьева Татьяна , Недеогло Дмитрий
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экситонный переход мотта в кристалла X CDTE
Клюканов Александр , Ника Денис , Варзарь Александру , Ватаву Сергей
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dispozitive din fosfură de indiu bazate pe efectul fotovoltaic
Botnariuc Vasile , Gorceac Leonid , Coval Andrei , Vatavu Sergiu , Cinic Boris , Raevschi Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation of ZnO/Si structures by hydrothermal method for photovoltaic and highpower electronics applications
Raevsky Simion , Gorceac Leonid , Botnariuc Vasile , Chetruş Petru , Gaugash Petru , Vatavu Sergiu
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal transport evolution due to nanostructural transformations in ga-doped indium-tin-oxide thin films
Cocemasov Alexandr1 , Brynzari Vladimir1 , Jeong Dogyeom2 , Korotchenkov Ghenadii1 , Vatavu Sergiu1 , Lee Jongseok2 , Nika Denis1
1 Moldova State University,
2 Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju
Nanomaterials
Vol. 11, / 2021 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нелинейное уравнение шредингера статистической физики
Клюканов Александр , Ника Денис , Ватаву Сергей
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Straturi subțiri semiconductoare preparate în sisteme de pulverizare cu magnetron (DC): teorie VZ experiment (I)
Narolschi Igor , Cliucanov Alexandr , Rotaru Corneliu , Rusu Marin , Vatavu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotodetector pe heterojoncțiune din fosfură de indiu
Gorceac Leonid , Botnariuc Vasile , Coval Andrei , Vatavu Sergiu , Cinic Boris , Raevschi Simion , Rotaru Corneliu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile fizice ale straturilor de ZnO preparate pe si prin metoda hidrotermală
Raevschi Simion1 , Gorceac Leonid1 , Botnariuc Vasile1 , Branişte Fiodor2 , Vatavu Sergiu1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Celule fotovoltaice tip n+CdS-po-p+InP: aplicări tehnologice, testări și concluzii
Gorceac Leonid , Botnariuc Vasile , Vatavu Sergiu , Coval Andrei , Cinic Boris , Raevschi Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron transport in the ZnMgO/ZnO quantum structures
Sirkeli Vadim1 , Vatavu Sergiu1 , Yilmazoglu Oktay2 , Preu Sascha2 , Hartnagel Hans Ludwig2
1 Moldova State University,
2 Darmstadt University of Technology
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negative differential resistance in ZnO-based resonant tunneling diodes
Sirkeli Vadim12 , Vatavu Sergiu2 , Yilmazoglu Oktay1 , Preu Sascha1 , Hartnagel Hans Ludwig1
1 Technical University Darmstadt,
2 Moldova State University
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves IRMMW-THz 2019
Ediția 44. 2019. Washington. ISSN 21622027.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Negative differential resistance in the non-polar m-plane ZnO-based quantum structures
Sirkeli Vadim , Vatavu Sergiu , Yilmazoglu Oktay , Kuppers Franko , Hartnagel Hans Ludwig
Darmstadt University of Technology
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxygen-dependent formation of VO2 thin films by metalorganic aerosol deposition
Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Zasavitsky E.1 , Vatavu Sergiu2 , Kiritsa Arcady2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum electron transport in non-polar ZnMgO/ZnO structures
Sirkeli Vadim1 , Vatavu Sergiu2 , Yilmazoglu Oktay1 , Kuppers Franko1 , Hartnagel Hans Ludwig1
1 Technical University Darmstadt,
2 Moldova State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spinodal decomposition of thin film V1-xTixO2 solid solution intended for application in thermochromic smart windows
Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Vatavu Sergiu2 , Kiritsa Arcady2 , Moshnyaga Vasily T.3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Moldova State University,
3 I. Physikalisches Institut Uni-Goettingen
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

CuInSe2 nanostructures prepared by chemical close-spaced vapor transport for hybrid photovoltaic devices
Vatavu Sergiu12 , von Morze Natascha1 , Lux-Steiner Martha Ch. H.1 , Rusu Marin1 , Zahn Dietrich R.T.3
1 Helmholtz-Centre Berlin for Materials and Energy,
2 Moldova State University,
3 Technische Universität Chemnitz
Thin Solid Films
Nr. 633 / 2017 / ISSN - / ISSNe 0040-6090
Disponibil online 17 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimized growth of VO2 thin films by metalorganic aerosol deposition
Shapoval Oleg M.1 , Belenchuk Alexandr1 , Zasavitsky E.1 , Vatavu Sergiu2 , Kiritsa Arcady2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of nanoparticles Fe0/PVP
Gutsul Tatiana1 , Feodorov Vladimir1 , Mîrzac Alexandra2 , Shkurpelo Anatolie2 , Vatavu Sergiu3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Moldova State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-Phase VO2-based Nanocomposite for Thermochromic Applications
Shapoval Oleg M.1 , Belenchuk Alexandr1 , Zasavitsky E.1 , Vatavu Sergiu2 , Kiritsa Arcady2 , Moshnyaga Vasily T.3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University,
3 Институт физики, Университет Гёттингена
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1056
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

CuInSe2 nanostructures for hybrid photovoltaics
Vatavu Sergiu12 , von Morze Natascha1 , Wiesner Sven1 , Hinrichs Volker1 , Lux-Steiner Martha Ch. H.1 , Rusu Marin12
1 Helmholtz-Centre Berlin for Materials and Energy,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Stoichiometric effects in polycrystalline CdTe
Khan Md I.1 , Evani Vamsi K.1 , Collins Shamara P.1 , Palekis Vasilios1 , Bane P.1 , Bakhshi Sara1 , Kendre V.1 , Vatavu Sergiu2 , Morel Don L.1 , Ferekides Christos S.1
1 University of South Florida,
2 Moldova State University
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 40. 2014. . ISBN 9781479943975, 1479943975.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

CdTe films by Elemental Vapor Transport
Kendre V.1 , Evani Vamsi K.1 , Khan Md I.1 , Palekis Vasilios1 , Vatavu Sergiu12 , Morel Don L.1 , Ferekides Christos S.1
1 University of South Florida,
2 Moldova State University
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 39. 2013. . ISBN 9781479905119, 1479905119.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The investigation of TCO/CdS/CdTe heterojunctions by C-U and C-f measurements: Experiment and modeling
Rotaru Corneliu1 , Vatavu Sergiu12 , Fedorov Vladimir1 , Gashin Peter A.1 , Lux-Steiner Martha Ch. H.3 , Ferekides Christos S.2 , Rusu Marin12
1 Moldova State University,
2 University of South Florida,
3 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 39. 2013. . ISBN 9781479905119, 1479905119.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Photoluminescence studies of the interface of CdS/CdTe heterojunctions
Vatavu Sergiu1 , Zhao Hehong2 , Caraman Iuliana3 , Gashin Peter A.1 , Morel Don L.2 , Ferekides Christos S.2
1 Moldova State University,
2 University of South Florida,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Vol. 6, / 2009 / ISSN 1862-6351 / ISSNe 1610-1642
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

The effect of Cu and annealing treatments on CdS/CdTe heterostructures studied with QE and photocurrent relaxation techniques
Zhao Hehong1 , Vatavu Sergiu2 , Caraman Iuliana3 , Gashin Peter A.2 , Morel Don L.1 , Ferekides Christos S.1
1 University of South Florida,
2 Moldova State University,
3 University of Bacau
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 33. 2008. . ISBN 9781509074020, 1509074023.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Kinetics of photoconductivity and photoluminescence of CdS/CdTe heterojunctions
Vatavu Sergiu1 , Caraman Iuliana2 , Gashin Peter A.1
1 Moldova State University,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38