IBN
Close

63Publicaţii

2420Descărcări

42073Vizualizări

Botnari Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 44.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 36
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 3

Aspecte metodologice ale diagnosticării inteligenţei lingvistice la elevii de vârstă școlară mică
Botnari Valentina , Rusu Cătălina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia de dezvoltare a inteligenței lingvistice a elevilor de vârstă școlară mică
Botnari Valentina , Rusu Cătălina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические перспективы оценки эмпатической коммуникативной компетенции будущего медицинского работника
Ботнарь  Валентина , Банул Ксения
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Univers Pedagogic
Nr. 1(81) / 2024 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Evaluarea critică a propriilor viziuni: abordări teoretice și aplicații practice
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuuă a agenților sociali implicați în parteneriate intersectoriale axate pe asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-865-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incitațiile dilemei dezorientative
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 12 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea sinergică a activității agenților educaționali – condiție prioritară în asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de dezvoltare a inteligenţei lingvistice a elevilor de vârstă şcolară mică în contextul studierii limbii engleze
Botnari Valentina , Rusu Cătălina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(71) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здоровьесберегающие технологии как средство развития моторных функций у детей с нарушением зрения
Ботнарь  Валентина , Иовва Ольга
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Evoluare în evacuare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluare în evacuare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuuă a cadrelor didactice axată pe funcționalitatea factorilor protectori ai bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din Instituția de Educație Timpurie în contextul formelor moderne ale activității metodice
Catană Cristina1 , Botnari Valentina2
1 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația studenților pentru activitatea de învățare independentă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-85. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul educațional IET-Familie axat pe eficientizarea comunicării părinți-copii
Ionel Maria , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective metodologice ale evaluării gândirii independente a studenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Botnari Valentina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Botnari Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela , Bleandură Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-125. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Învățarea pertinentă în contextul pandemic
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea copiilor din grupul de risc pe timp de pandemie
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inconformism ori conformism în predarea modernă?
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecția – preachiziție valorică în deținerea competenței pedagogice
Botnari Valentina1 , Grădinaru Nina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Creșa-grădiniță Steluţa, or. Ungheni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tangențe și discrepanțe dintre gândirea independentă și alte tipuri de gândire
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul competenței digitale a cadrului didactic asupra eficienței creării contextelor de învățare transformativă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul IET axat pe formarea continuă a competenței evaluative a educatorilor
Botnari Valentina , Mazur Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul constructivist de învățare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul intersectorial axat pe asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la adolescenți
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile și gândirea independentă la tineri
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Absenteismul școlar: esență, cauze, factori
Scutaru Albina , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția lingvistică a copiilor cu deficiență de limbaj: contexte pertinente
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la studii profesionale a adolescenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1 , Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina1 , Shtral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriat SAP-familie axat pe prevenția și diminuarea absenteismului la predolescenți
Scutaru Albina , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de valorificare tic în formarea continuă a competenţei evaluative
Chindris Claudiu , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea discriminării în plan socio-profesional a tinerilor cu dizabilităţi
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la studenți
Botnari Valentina , Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Învățarea studenților ca proces: configurații actuale
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea studenţilor ca proces: configuraţii actuale
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea comportamentului deviant la adolescenții moderni
Botnari Valentina , Arsenov Gabriela
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului
Botnari Valentina1 , Pricob Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Preșcolară nr.185, mun. Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul parteneriatului educator-părinte axat pe dezvoltarea vorbirii coerente la preșcolarii mari
Botnari Valentina1 , Neculaev Larisa12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Preșcolară, s. Cișmea, r-nul. Orhei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţiile paradigmatice moderne în interpretarea relaţiei învăţare-dezvoltare la studenţi
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Efectele strategiilor acționale de formare la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere în contextul respectării interconexiunii
Botnari Valentina1 , Ştral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Ministerul Educației din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele mediului în educația lingvistică a copiilor
Botnari Valentina1 , Boutboul Michal2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul regional pentru educația preșcolară a Regiunii Centrale Tel Aviv din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina , Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 63