IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 11 Unique visitors: 9
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Botnari Valentina Dimitrii - 10. Descărcări - 37. Vizualizări - 2238.
Articole în reviste din RM - 10.
xls PDF

2015 - 3

Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale
Botnari Valentina, Stah Diana
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic
Botnari Valentina, Adamenco Elena
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
Ботнарь  Валентина, Иовва  Ольга
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (1)
Botnari Valentina, Mîsliţchi Valentina
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (2)
Botnari Valentina, Mîsliţchi Valentina
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 21 August, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Competenţa de comunicare asertivă: geneza conceptului
Botnari Valentina, Ianioglo Maria
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Mediul multietnic – Solicitant al competenţei de comunicare asertivă
Botnari Valentina, Ianioglo Maria
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma holistică – Reper metodologic în studierea competenţei profesionale
Botnari Valentina
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Основы мотивации самостоятельной деятельности студентов
Ботнарь  Валентина, Гелло В
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10