IBN
Close
Botnari Valentina Dimitrii
Cuvinte-cheie (34): învățare transformativă (2), învăţământ superior (2), constructivism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina1, Shtral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Învățarea studenților ca proces: configurații actuale
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţiile paradigmatice moderne în interpretarea relaţiei învăţare-dezvoltare la studenţi
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Efectele strategiilor acționale de formare la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere în contextul respectării interconexiunii
Botnari Valentina1, Ştral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Ministerului Educației din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele mediului în educația lingvistică a copiilor
Botnari Valentina1, Boutboul Michal2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul regional pentru educația preșcolară a Regiunii Centrale Tel Aviv din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare
Botnari Valentina, Iovva Olga
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic
Botnari Valentina, Adamenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale
Botnari Valentina, Stah Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Gîndirea independentă a adolescentinilor: posibilităţi şi expectanţe
Botnari Valentina, Adamenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de selfmanagement al activităţii de învăţare la studenţi
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
Ботнарь  Валентина1, Иовва  Ольга2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (1)
Botnari Valentina, Mîsliţchi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (2)
Botnari Valentina, Mîsliţchi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 21 August, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Competenţa de comunicare asertivă: geneza conceptului
Botnari Valentina1, Ianioglo Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Mediul multietnic – Solicitant al competenţei de comunicare asertivă
Botnari Valentina, Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma holistică – Reper metodologic în studierea competenţei profesionale
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-57. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Основы мотивации самостоятельной деятельности студентов
Ботнарь  Валентина, Гелло В
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18