IBN
Close

142Publicaţii

524Descărcări

71529Vizualizări

Bouroş Pavlina75Coropceanu Eduard45Bologa Olga38Danilescu Olga36Rija Andrei25Ciloci (Deseatnic) Alexandra23Clapco Steliana19Cocu Maria19Ştefîrţă Anastasia16Ureche Dumitru16Labliuc Svetlana14Tiurina Janeta13Croitor Lilia13Parşutin Vladimir12Şoltoian Nicolai12Şova Sergiu11Zubareva Vera11Cernişeva Natalia10Kravţov Victor9Dvornina Elena9Şofransky Valentin9Bivol Cezara8Covali Alexandru8Covaci (Ciobănică) Olga8Melenciuc Mihail7Culeac Ion6Verlan Victor6Verejan Ana6Petuhov Oleg6Şafranschi Valentin6Bordian Olga6Mîrzac Alexandra6Brînză Lilia6Iovu Mihail5Lozan Vasile5Buceaceaia Svetlana5Dragancea Diana5Rudi Ludmila4Ciumacov Iurie4Culicova Olga4Cepoi Liliana4Aluchi Nicolae4Stratan-Binzari Maria4Gusina Liudmila4Cuba Lidia4Fonari Marina3Volodina Galina3Coval Andrei3Voloşciuc Leonid3Brânză Lilia3Mitina Tatiana3Valuţă Ana3Enăchescu Marius3Siminel Nichita3Sidelinicova Svetlana2Siminel Anatolii2Bodiu Vasile2Gorincioi Elena2Botnari Vasile2Lupaşcu Lucian2Condruc Viorica2Vitiu (Boldişor) Aliona2Gutium Victoria2Ştefîrţa Anastasia2Apostol Petru2Socolov Vasile2Stratan Mihai2Balan Cristina2Codreanu Sergiu2Socolova Ludmila2Cuciurca (Titica) Tatiana2Roșca Daniel2Duca Gheorghe1Rudic Valeriu1Gulea Aurelian1Nicorici Valentina1Chiriac Tatiana1Lisnic Stelian1Batîr Dumitru1Barbă Alic1Gorincioi Natalia1Noviţchi Ghenadie1Rusu Maria1Ciocârlan Alexandru1Arsene Ion1Guţul Tatiana1Bondarenco Nadejda1Miscu Vera1Bârsan Ana1Lipkowski Janusz1Gdaniec Maria1Corobceanu Eduard1Calmîc Elena1Cotelea Maxim1Prichard Robert1Autor Nou1Darii Mariana1Olari Inga1Kovali Aleksandr1Rotaru Mihaela1Zubarev Victor1Mihai Geanina1Nedelea Vitalie1Abramov Valentina1Matroi Alexandra1Morozan M.1Vologzhanina A.1Lăcătuș C.1
Bulhac Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 81. Publicaţii peste hotare - 36.
Publicații indexate în SCOPUS - 26. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 22
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 74
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 14

Anion-assisted Fe(III)-coordination supramolecular systems based on 2,6-diacetylpyridine dihydrazone
Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina12 , Croitor Lilia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Polyhedron
Nr. 215 / 2022 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura compușilor coordinativi ionici ai Fe(III) cu hidrazone în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga12 , Croitor Lilia3 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bactericidal and bacteriostatic activity of iron(iii) complexes with schiff-based ligands on staphylococcus aureus, escherichia coli and candida albicans cultures
Danilescu Olga12 , Cocu Maria1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dihydrazone Schiff base ligands – appropriate chemosensors for Cd(II) detection
Danilescu Olga1 , Bourosh Pavlina2 , Kulikova Olga2 , Chumakov Yurii2 , Bulhak Ion1 , Croitor Lilia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Inorganic Chemistry Communications
Nr. 146 / 2022 / ISSN 1387-7003
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul preparatului tiogalmet asupra activității sistemului enzimatic de protecție antioxidantă a plantelor în condiții de stres oxidativ
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Cocu Maria1 , Brînză Lilia1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of some coordination compounds with polydentate ligands on the proteolytic activity of Fusarium gibbosum CNMN FD 12
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Clapco Steliana1 , Dvornina Elena1 , Labliuc Svetlana1 , Bulhak Ion2 , Ureche Dumitru2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența compușilor coordinativi ai bariului și stronțiului asupra biosintezei amilazelor extracelulare la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 06
Condruc Viorica1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Bulhac Ion2 , Clapco Steliana1 , Cocu Maria2 , Bouroş Pavlina2 , Dvornina Elena1 , Labliuc Svetlana1 , Ureche Dumitru2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal ions impact on the isostructurality and properties of 2D coordination polymers
Chumakov Yurii1 , Danilescu Olga2 , Kulikova Olga1 , Bourosh Pavlina1 , Bulhak Ion2 , Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
CrystEngComm
Nr. 24(24) / 2022 / ISSN 1466-8033
Disponibil online 30 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Brînză Lilia1 , Cocu Maria1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pseudomacrocyclic Bis(dianilineglyoximato)cobalt(III) Complex Cations: Synthesis and Structures
Ureche Dumitru1 , Bulhak Ion1 , Shova Sergiu1 , Bourosh Pavlina12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 6(48) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteză orientată a enzimelor lipolitice la tulpina fungică Rhizopus Arrhizus CNMN FD 03 în cultură submersă
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Bulhac Ion2 , Clapco Steliana1 , Ureche Dumitru2 , Dvornina Elena1 , Labliuc Svetlana1 , Matroi Alexandra1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura complexului bimetalic [Sr(L)3][CoII(NCS)4]
Ureche Dumitru1 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Characterization of Coordination Compound [Eu(µ2-OC2H5)(btfa)(NO3)(phen)]2phen with High Luminescence Efficiency
Culeac Ion1 , Verlan Victor1 , Bordian Olga1 , Zubareva Vera2 , Iovu Mihail1 , Bulhak Ion2 , Siminel Nikita1 , Siminel Anatolii1 , Mihai G.34 , Enachescu Marius35
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest,
4 S.C. NanoPRO START MC S.R.L., Pitesti,
5 Academy of Romanian Scientists
Nanomaterials
Nr. 16(12) / 2022 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 18 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Disulfanilamide Glyoxime and Ni(II) and Cu(II) Complexes with This Ligand Stimulating the Proteolytic Properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O
Bourosh Pavlina1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei3 , Ureche Dumitru3 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra4 , Clapco Steliana4 , Dvornina Elena4 , Labliuc Svetlana4 , Bulhak Ion3
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(48) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

A new Co(III) mononuclear complex containing dianilineglyoxime and pyridine ligands: synthesis and structure
Ureche Dumitru1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga12 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina13 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination complex [Eu(μ2-OC2H5)(btfa)(NO3) (phen)]2·phen with high luminescent efficiency
Iovu Mihail1 , Verlan Victor1 , Culeac Ion1 , Bordian Olga1 , Zubareva Vera2 , Bulhak Ion2 , Enachescu Marius3 , Siminel Nikita1 , Siminel Anatolii1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal Engineering of Schiff Base Zn(II) and Cd(II) Homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) Heterometallic Coordination Polymers and Their Ability to Accommodate Solvent Guest Molecules
Danilescu Olga1 , Bourosh Pavlina12 , Petuhov Oleg13 , Kulikova Olga2 , Bulhak Ion1 , Chumakov Yurii2 , Croitor Lilia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Institutul de Geologie şi Seismologie
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 8(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discrete and polymeric Mn(II) coordination compounds with dihydrazone schiff bases
Danilescu Olga1 , Croitor Lilia2 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina2 , Bulhak Ion1 , Kravtsov Victor2 , Petuhov Oleg1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a. 2021. Timişoara, România. .
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.
Ştefîrţa Anastasia12 , Bulhak Ion2 , Voloschyuk Leonid3 , Brînză Lilia2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 143