IBN
Close

79Publicaţii

195Descărcări

28616Vizualizări

Nica Denis
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
ResearchGate person ID
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 45. Publicaţii peste hotare - 14.
Publicații indexate în SCOPUS - 14. Cărţi - 2. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 8
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 14
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 42

2023 - 1

Rattling-induced suppression of thermal transport in cubic In2O3 with Sn-Ga diatomic defect
Cocemasov Alexandr , Brynzari V. , Nika Denis
Moldova State University
Journal of Physics Condensed Matter
Nr. 19(35) / 2023 / ISSN 0953-8984 / ISSNe 1361-648X
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Quantum oscillations of magnetoresistance and size effects in Bi1−Xsbx topological insulator semiconductor wires.
Nikolaeva Albina123 , Konopko Leonid1 , Huber Tito2 , Nika Denis1 , Popov Ivan13
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Howard University,
3 Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rattling-induced suppressionof phonon transport in In2O3 with Sn and Ga
Cocemasov Alexandr , Brynzari V. , Nika Denis
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бозе-эйнштейновский конденсат экситонов и связанные фонон-ротонны х моды
Клюканов Александр , Ника Денис , Варзарь Александру , Vatavu Sergiu
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термоэлектрические свойства монокристаллов SNSE, полученных методом бриджмена
Русу Емил12 , Konopko Leonid21 , Николаева Альбина32 , Morari Vadim21 , Попов Иван12 , Коромысличенко Т.2 , Ника Денис23
1 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фононная инженерия в одномерных наноструктурах.
Исакова Калина , Кочемасов Александр , Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экситонный переход мотта в кристалла X CDTE
Клюканов Александр , Ника Денис , Варзарь Александру , Vatavu Sergiu
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Degradarea antibioticului ftalilsulfatiazol în sistemul foto-fenton în soluții apoase
Isac-Guţul Tatiana , Tutovan Elena , Nica Denis
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phonon transport in gallium-doped indium tin oxide
Cocemasov Alexandr , Brynzari V. , Nika Denis
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phonons and thermal transport in Si/SiO2 multishell nanotubes: Atomistic study
Isacova Calina1 , Cocemasov Alexandr1 , Nika Denis1 , Fomin Vladimir123
1 Moldova State University,
2 Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden,
3 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow
Applied Sciences (Switzerland)
Nr. 11(8) / 2021 / ISSN 2076-3417
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal transport evolution due to nanostructural transformations in ga-doped indium-tin-oxide thin films
Cocemasov Alexandr1 , Brynzari V.1 , Jeong Dogyeom2 , Korotchenkov G.1 , Vatavu Sergiu1 , Lee Jongseok2 , Nika Denis1
1 Moldova State University,
2 Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju
Nanomaterials
Nr. 5(11) / 2021 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анизотропный термоэлемент на основе монокристаллических проволок и пленок висмута
Konopko Leonid1 , Николаева Альбина1 , Хубер Тито2 , Кобылянская Ана1 , Ника Денис3
1 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу,
2 Howard University,
3 Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лабораторные работы в лицейском и университетском курсах физики
Вангелий Виктория1 , Ника Денис2
1 Теоретический лицей "Алеку Руссо", мун. Кишинэу,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миниатюрное охлаждающее устройство на основе монокристаллических слоев топологических изоляторов Bi2Te3
Николаева Альбина1 , Konopko Leonid1 , Хубер Тито2 , Гергишан Игор1 , Пара Георгий1 , Ника Денис3
1 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу,
2 Howard University,
3 Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нелинейное уравнение шредингера статистической физики
Клюканов Александр , Ника Денис , Vatavu Sergiu
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фононная инженерия в нанонитях и нанотрубках на основе кремния
Исакова Калина , Кочемасов Александр , Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фононные свойства кремниевых нанослоев
Кочемасов Александр , Борис Юлия , Зинченко Надежда , Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Energetic, structural and electronic features of Sn-, Ga-, O-based defect complexes in cubic In2O3
Cocemasov Alexandr , Brynzari V. , Nika Denis
Moldova State University
Journal of Physics Condensed Matter
Nr. 22(32) / 2020 / ISSN 0953-8984 / ISSNe 1361-648X
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квазичастицы в физике конденсированного состояния
Клюканов Александр , Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продольная диэлектрическая функция ферми-жидкости
Клюканов Александр , Ника Денис
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77