IBN
Close
Bucata Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3

2023 - 2

Estimarea igienică a stării de sănătate a lucrătorilor expuși riscului acțiunii pesticidelor
Zavtoni Mariana , Bernic Vladimir , Bucata Elena
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea prin incapacitate temporară de muncî a angajaților din ramurile economiei naționale
Gherciu Svetlana1 , Bucata Elena1 , Meşina Victor2 , Pînzaru Iurie1 , Russu-Deleu Raisa2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Comparative assessment of the nitrogen salts concentration in drinking water sources from the Prut river
Miron Inga , Bernic Vladimir , Bucata Elena , Zavtoni Mariana
National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative study of the drinking water quality assessed from several water sources of the Republic of Moldova
Zavtoni Mariana1 , Miron Inga1 , Bucata Elena1 , Bebîh Vladimir1 , Grama Octavian2
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employee health associated with professional risk factors
Gherciu Svetlana1 , Bucata Elena1 , Pynzaru Iu.1 , Russu-Deleu Raisa2 , Bernic Vladimir1
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wastewater risk management and antibiotic resistance phenomenon
Tapu Livia1 , Ferdohleb Alina1 , Bucata Elena2 , Anton Ilie2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6