IBN
Close
Vlad Pavel Tudor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.

2007 - 1

Cristofor Simionescu
Duca Gheorghe1, Vlad Pavel2, Gulea Aurelian3, Turtă Constantin2, Batîr Dumitru2, Lupaşcu Tudor2, Revenco Mihail3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1