IBN
Close
Şafranschi Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.

2012 - 2

MSP 21 P Crystal structures of products of interaction [CoN3(DH)2L] with isonicotinamide and nicotinamide

Bouroş Pavlina1, Abramov Valentina2, Bologa Olga3, Şafranschi Valentin3, Bulhak Ion3, Coropceanu Eduard3
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 6-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние тиосемикарбазона пировиноградной кислоты на коррозию стали Ст. 3 в воде
Паршутин В.В.1, Шолтоян Н.1, Чернышева Н.В.1, Коваль А.В.1, Володина Галина1, Булхак И.И.2, Болога О. А.2, Шафранский В.2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2