IBN
Close

Journal Issues registered recently

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Journal Issues registered recently

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)

Issue 8 (148) / 2021, registered in IBN on 21.07.2021
Relaţii internaţionale. Plus

Issue 1 (19) / 2021, registered in IBN on 21.07.2021
Fizica şi Tehnologiile Moderne

Issue 1-2 (73-74) / 2021, registered in IBN on 20.07.2021

Conference Collections registered recently

more...
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului

Ediția 1 / 2021, registered in IBN on 26.07.2021
Economie şi mediu

2021, registered in IBN on 26.07.2021

Recent publications

details...
English