IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal20192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)532
2Administrarea Publică3924444444432
3Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
4Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
5Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
6Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
7Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
8Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane61221
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 14121222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie292534442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 10123211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica283333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3622234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii281333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova2012222222221
22Computer Science Journal of Moldova3013333333332
23Curierul Medical4566666663
24Economica4114444444444
25Economie şi Sociologie322134444442
26Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 11
27Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
28Francopolyphonie112222111
29Glotodidactica22
30Intellectus3244444444
31Intertext 202232222221
32Journal of Optics (United Kingdom)11
33Jurnalul juridic national: teorie şi practică432107996
34Legea şi Viaţa1441124132938209
35Legea şi politologia211
36Limba Română 12462
37Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
38Medicina stomatologică 282334444112
39Mediul Ambiant 364665564
40Meridian Ingineresc351444444442
41Metaliteratură2023333222
42Moldavian Journal of the Physical Sciences222122223332
43Moldoscopie31344444431
44Moldovan Medical Journal10244
45Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică5131
46PLURAL. History, Culture, Society4211
47Philologia25133333333
48Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia615
49Problemele Energeticii Regionale2913333333331
50Psihologie, revista ştiinţifico-practică 2812222244441
51Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 34444444442
52Quasigroups and Related Systems192222222221
53Relaţii internaţionale. Plus912222
54Revista Arheologică121211111112
55Revista Botanică16222222121
56Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională29555545
57Revista Institutului Naţional al Justiţiei22244444
58Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
59Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale362444444442
60Revista Naţională de Drept91612121212121096
61Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică82222
62Revista de Etnologie şi Culturologie14212221112
63Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice2813233333331
64Revista de Istorie a Moldovei2943444442
65Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova144442
66Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”3914344444443
67Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
68Revistă de știinţe socioumane 252223333331
69Stratum plus173266
70Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)16211222222
71Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)192222222221
72Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)2222223222221
73Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)192222222221
74Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 202222222222
75Studii Economice321
76Studii Juridice Universitare10122221
77Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică1212243
78Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 384467612431
79Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
80Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
81Tyragetia. Serie nouă202222222222
82Univers Pedagogic2934444442
83Ştiinţa Agricolă202222222222
84Ştiinţa Culturii Fizice292124444233
85Закон и Жизнь 53117121112
86Славянские чтения312
87Электронная обработка материалов6136666666664
18743916615521424222121219618116781