IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal202020192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)532
2Administrarea Publică42144444444432
3Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
4Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
5Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
6Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
7Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
8Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane61221
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 15221222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie314534442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 9122211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica3023333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3732234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii303333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova2122222222221
22Computer Science Journal of Moldova3233333333332
23Curierul Medical4566666663
24Economica4444444444444
25Economie şi Sociologie3422134444442
26Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 4121
27Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
28Francopolyphonie112222111
29Glotodidactica22
30Intellectus352444444441
31Intertext 2222232222221
32Journal of Engineering Sciences11
33Journal of Optics (United Kingdom)11
34Journal of Research on Trade, Management and Economic Development1022222
35Jurnalul juridic national: teorie şi practică465107996
36Legea şi Viaţa1572424132938209
37Legea şi politologia211
38Limba Română 174652
39Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
40Medicina stomatologică 3022334444112
41Mediul Ambiant 364665564
42Meridian Ingineresc351444444442
43Metaliteratură2023333222
44Moldavian Journal of the Physical Sciences2312122223332
45Moldoscopie31344444431
46Moldovan Medical Journal131444
47Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică71231
48PLURAL. History, Culture, Society51211
49Philologia27333333333
50Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia615
51Problemele Energeticii Regionale35163333333331
52Psihologie, revista ştiinţifico-practică 2922222244441
53Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 3813444444442
54Quasigroups and Related Systems2122222222221
55Relaţii internaţionale. Plus11212222
56Revista Arheologică132211111112
57Revista Botanică171222222121
58Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională451555555545
59Revista Institutului Naţional al Justiţiei24444444
60Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
61Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale3822444444442
62Revista Naţională de Drept921612121212121096
63Revista de Etnologie şi Culturologie162212221112
64Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice3033233333331
65Revista de Istorie a Moldovei31243444442
66Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova1624442
67Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”4244344444443
68Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
69Revistă de știinţe socioumane 2933223333331
70Stratum plus2143266
71Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)182211222222
72Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)2122222222221
73Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)2222223222221
74Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)2122222222221
75Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 2222222222222
76Studii Economice321
77Studii Juridice Universitare11222221
78Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică1322243
79Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 4434467642431
80Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
81Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
82Tyragetia. Serie nouă2222222222222
83Univers Pedagogic31234444442
84Vector European211
85Ştiinţa Agricolă2222222222222
86Ştiinţa Culturii Fizice3012124444233
87Закон и Жизнь 53117121112
88Славянские чтения11122222
89Электронная обработка материалов65166666666664
2029715417516421824522121419618417081