IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal20192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)532
2Administrarea Publică4034444444432
3Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
4Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
5Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
6Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
7Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
8Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane61221
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 14121222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie292534442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 9122211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica2913333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3622234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii292333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova2012222222221
22Computer Science Journal of Moldova3123333333332
23Curierul Medical4566666663
24Economica4224444444444
25Economie şi Sociologie3312134444442
26Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 11
27Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
28Francopolyphonie112222111
29Glotodidactica22
30Intellectus33144444444
31Intertext 2112232222221
32Journal of Optics (United Kingdom)11
33Journal of Research on Trade, Management and Economic Development912222
34Jurnalul juridic national: teorie şi practică465107996
35Legea şi Viaţa1552224132938209
36Legea şi politologia211
37Limba Română 15465
38Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
39Medicina stomatologică 2912334444112
40Mediul Ambiant 364665564
41Meridian Ingineresc351444444442
42Metaliteratură2023333222
43Moldavian Journal of the Physical Sciences222122223332
44Moldoscopie31344444431
45Moldovan Medical Journal11344
46Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică71231
47PLURAL. History, Culture, Society51211
48Philologia26233333333
49Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia615
50Problemele Energeticii Regionale3023333333331
51Psihologie, revista ştiinţifico-practică 2812222244441
52Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 362444444442
53Quasigroups and Related Systems2012222222221
54Relaţii internaţionale. Plus912222
55Revista Arheologică121211111112
56Revista Botanică16222222121
57Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională42355555545
58Revista Institutului Naţional al Justiţiei23344444
59Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
60Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale362444444442
61Revista Naţională de Drept91612121212121096
62Revista de Etnologie şi Culturologie151212221112
63Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice2923233333331
64Revista de Istorie a Moldovei30143444442
65Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova1514442
66Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”4134344444443
67Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
68Revistă de știinţe socioumane 2823223333331
69Stratum plus173266
70Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)171211222222
71Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)2012222222221
72Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)2222223222221
73Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)2012222222221
74Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 2112222222222
75Studii Economice321
76Studii Juridice Universitare10122221
77Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică1322243
78Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 4134467612431
79Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
80Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
81Tyragetia. Serie nouă2112222222222
82Univers Pedagogic2934444442
83Ştiinţa Agricolă2112222222222
84Ştiinţa Culturii Fizice292124444233
85Закон и Жизнь 53117121112
86Славянские чтения312
87Электронная обработка материалов6246666666664
19439217316121524222121119618416781