IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal20192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)532
2Administrarea Publică3814444444432
3Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
4Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
5Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
6Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
7Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
8Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane61221
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 1321222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie282434442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 10123211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica283333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3512234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii27333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova192222222221
22Computer Science Journal of Moldova293333333332
23Curierul Medical4566666663
24Economica4114444444444
25Economie şi Sociologie322134444442
26Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 11
27Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
28Francopolyphonie112222111
29Glotodidactica22
30Intellectus3244444444
31Intertext 202232222221
32Journal of Optics (United Kingdom)11
33Jurnalul juridic national: teorie şi practică421107996
34Legea şi Viaţa1431024132938209
35Legea şi politologia211
36Limba Română 12462
37Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
38Medicina stomatologică 282334444112
39Mediul Ambiant 364665564
40Meridian Ingineresc351444444442
41Metaliteratură2023333222
42Moldavian Journal of the Physical Sciences222122223332
43Moldoscopie31344444431
44Moldovan Medical Journal9144
45Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică5131
46PLURAL. History, Culture, Society4211
47Philologia25133333333
48Problemele Energeticii Regionale2913333333331
49Psihologie, revista ştiinţifico-practică 272222244441
50Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 351444444442
51Quasigroups and Related Systems192222222221
52Relaţii internaţionale. Plus912222
53Revista Arheologică11211111112
54Revista Botanică16222222121
55Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională29555545
56Revista Institutului Naţional al Justiţiei21144444
57Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
58Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale362444444442
59Revista Naţională de Drept91612121212121096
60Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică82222
61Revista de Etnologie şi Culturologie14212221112
62Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice273233333331
63Revista de Istorie a Moldovei2943444442
64Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova133442
65Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”3914344444443
66Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
67Revistă de știinţe socioumane 252223333331
68Stratum plus173266
69Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)16211222222
70Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)192222222221
71Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)202223222221
72Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)192222222221
73Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 202222222222
74Studii Economice321
75Studii Juridice Universitare10122221
76Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică1212243
77Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 384467612431
78Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
79Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
80Tyragetia. Serie nouă202222222222
81Univers Pedagogic2934444442
82Ştiinţa Agricolă202222222222
83Ştiinţa Culturii Fizice292124444233
84Закон и Жизнь 53117121112
85Славянские чтения312
86Электронная обработка материалов6026666666664
18512416415420924222121219618116781