IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal202020192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)6132
2Administrarea Publică43244444444432
3Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice61221
4Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
5Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
6Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
7Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
8Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 15221222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie314534442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 9122211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica3023333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3732234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii303333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova22122222222221
22Computer Science Journal of Moldova33133333333332
23Curierul Medical4566666663
24EcoSoEn11
25Economica45144444444444
26Economie şi Sociologie35122134444442
27Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 4121
28Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
29Francopolyphonie112222111
30Glotodidactica22
31Intellectus352444444441
32Intertext 2222232222221
33Journal of Engineering Sciences321
34Journal of Optics (United Kingdom)11
35Journal of Research on Trade, Management and Economic Development11122222
36Journal of Social Sciences22
37Jurnalul juridic national: teorie şi practică4935107996
38Legea şi Viaţa15922424132938209
39Legea şi politologia211
40Limba Română 1946522
41Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
42Medicina stomatologică 3022334444112
43Mediul Ambiant 364665564
44Meridian Ingineresc351444444442
45Metaliteratură2023333222
46Moldavian Journal of the Physical Sciences2312122223332
47Moldoscopie321344444431
48Moldovan Medical Journal142444
49Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică71231
50PLURAL. History, Culture, Society62211
51Philologia27333333333
52Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia171556
53Problemele Energeticii Regionale36263333333331
54Psihologie, revista ştiinţifico-practică 2922222244441
55Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 3813444444442
56Quasigroups and Related Systems22122222222221
57Relaţii internaţionale. Plus121212222
58Revista Arheologică132211111112
59Revista Botanică171222222121
60Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională451555555545
61Revista Institutului Naţional al Justiţiei251444444
62Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
63Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale3822444444442
64Revista Naţională de Drept932612121212121096
65Revista de Etnologie şi Culturologie162212221112
66Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice3033233333331
67Revista de Istorie a Moldovei31243444442
68Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova1624442
69Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”43144344444443
70Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
71Revistă de știinţe socioumane 2933223333331
72Stratum plus2143266
73Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)182211222222
74Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)2122222222221
75Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)24132223222221
76Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)2122222222221
77Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 2222222222222
78Studii Economice321
79Studii Juridice Universitare11222221
80Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică1322243
81Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 54244467666531
82Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
83Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
84Tyragetia. Serie nouă2222222222222
85Univers Pedagogic332234444442
86Vector European211
87Ştiinţa Agricolă2222222222222
88Ştiinţa Culturii Fizice3113124444233
89Закон и Жизнь 53117121112
90Славянские чтения11122222
91Электронная обработка материалов66266666666664
20843715817616421825022721620018517083