IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2021, - 112
Revista: Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova

2017 - 112

Морфо-функциональная характеристика гонад самок Syngnathus abaster risso нижнего Днестра

Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specii invazive de alge in componenţa fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Republica Moldova

,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea comunităților de zooplancton din zona fluvială a raului Prut in Republica Moldova

, ,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climate and geo-ecology background of black saxaul shrub-forests in the Ili Delta, Kazakhstan

Chlachula Jiri
1 Tomas Bata University in Zlín,
2 Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University, Poznań
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil

, , , , , , ,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova

, , , , , , , ,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combined lactic acid fermentation and vermicomposting for fast processing of organic waste

,
Institute of Zoology ASM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об ориентировочно -исследовательском поведении Apodemus uralensiis в экотонном сообществе мышевидных грызунов Молдовы

Чемыртан Нелли, Мунтяну Андрей, Нистряну Виктория,
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фауна рептилий таманского фаунистического комплекса Республики Молдова

Редкозубов Олег
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отряда Charadriiformes фауны Республики Молдова

Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отрядов Podicipediformes, Pelecaniformes columbiformes, Coraciiformes фауны Республики Молдова

Журминский Сергей
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биохимическая адаптация гамет сельскохозяйственных животных к гипотермальным условиям

Борончук Георгий, Балан Ион, Рошка Николай, Казакова Юлия, Букарчук Милания, Мереуца Ион, Бузан Владимир, Дубаларь Александр
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние криотехнологий на состояние биохимических комплексов гамет сельскохозяйственных животных

Борончук Георгий, Балан Ион, Рошка Николай, Казакова Юлия, Букарчук Милания, Бузан Владимир, Дубаларь Александр, Вармарь Григоре
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fertilitatea și mortalitatea claselor de varstă ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)

Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica efectivului populației iepurelui de camp (Lepus europaeus) in Republica Moldova și exploatarea ei cinegetică

,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica efectivelor și impactul unor prădători in ecosistemele Republicii Moldova

, ,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criorezistenţa şi gametopatiile spermei de taur

, , , , , , ,
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teriofauna staţiunilor paleolitice musteriene din grota Trinca III

,
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ornitofauna de interes cinegetic in parcurile orașului Chișinău

Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la stabilirea perioadei optimei de stocaj a ouălor de găină pentru incubație provenite de la părinţii hibridului comercial de găină pentru carne „Ross-308”

Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 112