IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, - 1326
Revista: IEEE Journal of Quantum Electronics

2022 - 231

Elementele chimice în viața omului

Liceul Teoretic Experimental Waldorf, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica chimiei din perspectivă neuroștiințifică - exemple practice

1 Școala Gimnaziala Spectrum Constanța,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități de motivare a elevilor pentru studierea biologiei

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea integrată a transdisciplinarității - model de intervenție în asigurarea calității învățării la chimie

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepte fundamentale în formarea competenței de utilizare inofensivă a compușilor chimici în procese biologice cu importanță vitală

1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Codreanca, r-nul Străşeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientarea profesională a elevilor prin alegerea biologiei ca specialitate și carieră

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea resurselor video ale bibliotecii digitale educatieonline.md în predareaînvățarea
modulului „Ecologia și protecția mediului” în clasa a XII-a

Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația STEAM în predarea chimiei- cuprul

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea online cu caracter interactiv a microbiologiei

Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea și utilizarea în cadrul orelor de chimie a resurselor educaționale deschise

,
1 Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă“, Ialoveni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea chimiei prin problematizare

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea metodelor de activitate practică la orele de biologie

Liceul Teoretic „Evrica”, Râbnița
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea resurselor din biblioteca digitală în cadrul lecțiilor de chimie

,
1 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Străşeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea stilurilor de învățare – proiect didactic

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor-cheie la elevi prin combinarea cercetării cu conceptul educațional STEAM

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Ungheni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratoare virtuale aplicații online și offline în predarea chimiei

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația biologică în spiritul valorilor relaționale și a conceptului one HEALTH

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мое понимание системы оценивания в процессе проведения тестов

Галущак Александр
Гимназия с. Каларашовка, Окница
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect interdisciplinar de monitorizare ecologică în bazinul hidrografic Bâc

Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 1326