IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, - 99
Revista:

2019 - 99

Cвязь между поведением и характером подростков, занимающихся танцами

Семенова Оксана
1 Теоретический лицей им. Михая Витязул,
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Représentations et attitudes envers l’éducation inclusive: le cas des écoles régulières de la République de Moldavie

l’Université d’Ottawa
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența psihosocială – principiul de bază al socializării liceenilor

Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów

,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența morală ca dimensiune a dezvoltării pozitive a adolescenților

Liceul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Francisc de Assisi"
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici educaționale internaționale în prevenirea comportamentului de tip bullying în şcoală

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare

Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea unui parteneriat eficient al şcolii cu familia

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruire interactivă

Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

Davidenko Andrey
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko,
3 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de mentorat și promovarea lui în instituțiile de învățământ general

Liceul Teoretic „George Meniuc“
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria – ştiință şi disciplina şcolară. Noi abordări la începutul secolului al XXI-lea

1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Istorie
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorizarea instrumentelor de învățare cognitiv-constructivistă în procesul de formare a competențelor elevilor

Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Soroca
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre conținutul practic-aplicativ al geometriei gimnaziale

Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în școală

,
1 Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диктант как эффективное средство обучения орфографической грамотности младших щкольников

Прокопий Люба
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 99