IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, - 24
Revista:

2016 - 24

Persoanele intern strămutate. Elemente de drept comparat. Ucraina – Republica Moldova

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea forțelor în operațiuni speciale în condiții moderne

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adl based military specialists training in Republic of Moldova

Perju Veacheslav, , ,
1 National Council for Accreditation and Attestation,
2 Marele Stat Major al Armatei Naţionale,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe, factori şi perspective care vor influenţa conţinutul, durata și succesul desfăşurării operaţiilor strategice în cadrul luptei armate

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formațiunile paramilitare ilegale – piloni ai regimurilor separatiste

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorului geografic în teatrele de acțiuni militare

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Războiul hibrid – o ameninţare la adresa securităţii Republicii Moldova

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea informațională: măsuri preventive și de răspuns

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția infrastructurii critice – sarcină prioritară în cazul amenințărilor de tip hibrid

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica regională şi controlul armamentelor

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenta militară în contextul sistemului național de securitate

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective și impedimente privind fezabilitatea abordării Integrate a apărării pentru Republica Moldova

,
Preşedenţia Republicii Moldova
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul inovațiilor asupra securității naționale

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerațiuni privind securitatea națională

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-conceptuale privind activitatea de intelligence

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul – principala amenințare la adresa securității internaţionale postrăzboi rece

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul provocărilor organizației Teroriste „Statul Islamic” la adresa securității Republicii Moldova în context subregional

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de negocieri privind soluţionarea conflictului transnistrean: evoluție și perspective

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information interoperability in defense system

, Datel Vratislav
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 DATAB
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea socio-ecologică și procesele migraționale contemporane

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24