IBN
    


    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2024, - 89
Revista: Public Health

2023 - 19

Influența factorilor externi și perspectiva comunicării strategice în asigurarea securității naționale
Mârzac Elena , Albu Natalia Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pешения суда по гражданским делам в системе оптимизации гражданского судопроизводства
Арсени Игорь
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение социальной защиты работников посредством медицинской профилактической деятельности
Сосна Борис, Сосна Александр
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repararea prejudiciului cauzat pentru protecția necesară a valorilor fundamentale într-o societate democratică
Chirtoacă Leonid Ion, Chirtoacă Natalia Mihail
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита права на исполнение обязательства в свете модернизированного Гражданского кодекса РМ
Фрунзэ Юрие
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarațiile – obiect al protecției juridico-penale
Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret
Ostavciuc Dinu Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura audierii martorilor şi victimelor în condiții speciale la faza urmăririi penale
Osoianu Tudor Constantin, Ostavciuc Dinu Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea infracţiunii de tratament inuman sau degradant [art. 1661 alin. (1) C.pen. al Republicii Moldova] prin prisma jurisprudenţei ChEDO
Cojocaru Radion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul fricii ca formă a discursului de ură și instigare la discriminare în campaniile electorale din Republica Moldova
Postica Alexandru Ion, Corobcenco Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Promo-LEX
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cererea prealabilă și procedura prealabilă: aspecte de interpretare normativă
Iacub Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suspendarea actelor administrative individuale defavorabile
Odainic Mariana Tudor, Chiper Natalia Grigore
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization of unnamed treaties within national and European legislation
Tatar Olga Vladimir, Stefu Liliya
Comrat State University,
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor anticorupționale regionale în fortificarea vectorului european al Republicii Moldova
Guștiuc Ludmila Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții juridice privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către magistrați: abordare comparativă
Cuşnir Valerii Matfei, Drăniceru Mihai Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități procedurale de tragere la răspundere penală a judecătorului
Costachi Gheorghe Ignatie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrina juridică națională: istorie și contemporaneitate
Smochină Andrei Ion, Smochina Carolina Andrei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Universitatea Europeană din Lefke
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Cuşnir Valerii Matfei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea terorismului și extremismului ca modalitate de a asigura eficiența implementării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului
Bencheci Marcel Nicolae, Hîrbu-Bencheci Diana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 34

Актуальные аспекты оптимизации приказного производства в гражданском процесе Республики Молдова
Арсени Игорь
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 89