IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, - 35
Revista: Овощи России

2005 - 35

Aventură temporală inutilă sau despre „scopul” mişcării timpului

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The infrastructure and mecanism of transaction

Filip Nataly
Academy of Economic Studies of Moldova
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knowledge-based economy. Impact and strategies of developing for Moldova

Filip Nataly
Academy of Economic Studies of Moldova
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamicul repartizării comportamentelor de rol în cuplurile tinere

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea atitudinii subiective a preşcolarului şi şcolarului mic faţă de natură

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măiestria pedagogică a profesorului contemporan de muzică

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele modalităţi de folosire a metodelor participativ – active la predarea temei „Imaginea muzicală’’ în clasa a VII—a

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitul şi ritualul ca primele forme de teatru

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea atitudinii civice faţă de plaiul natal la elevii mici prin intermediul observărilor

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingineria genetică-impact progresiv sau regresiv asupra omenirii

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фонестеми в сучасній англійській мові

Нікорич Н.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological system of teaching writing to the first-year students (university level)

Koshka Nataliya, Bezhenar Iryna
The Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tristiana şi creaţia tardivă a lui Benito Perez Galdos

,
Universitatea de Stat din Moldova
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antinomia timp cronologic – timp psihologic şi conotaţiile ei în poemul confesiune de M. Eminescu

,
Universitatea de Stat din Moldova
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теория и практика, как составляющие опыта

Милкан Сергей
Комратский государственный университет
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Франчайзинг в PM

Дьякон Надежда
Комратский государственный университет
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концессия - спасение государственных служб oт банкротства

Барладян Наталия
Комратский государственный университет
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Налоговая политика в свете реализации стратегии экономического роста и снижения уровня бедности 2004-2006 г.г.

Тодорич Людмила, Коваленко С.
Комратский государственный университет
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль кадрового потенциала в экономических исследованиях

Рожко Виктория, Коваленко С.
Комратский государственный университет
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietatea în sistemul interacţiunii puterii politice şi puterii economice

, ,
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 14 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35