IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2021, România - 6
Revista: Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova

2017 - 6

Specii de braconide (Insecta, Hymenoptera, Braconidae) noi pentru fauna Romaniei, asociate culturilor de lucernă (Medicago sativa l.)

, ,
1 Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epidemiological surveillance of Trichinella spp infection in animals in the eastern part of Romania (Moldova ) and the potential risk of human infection

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii

, , , , , , , ,
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parasitic complexes of some scale insects harmful for oak (coccinea: coccidae, kermesidae) from the east of Romania

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizări ale școlii de parazitologie veterinară din Timișoara in contextul comemorării academicianului Alexei Spasski

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizări clujene in parazitologia veterinară și colaborări cu Republica Moldova

,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6