IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, România - 65
Revista: Psihologie, revista ştiinţifico-practică

2021 - 4

Rezultatele unui studiu constatativ asupra bulling- ului școlar.

1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţa Educaţionala Braila
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentarea socială a muncii educatorilor: perspectiva studenților care urmează programul de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar.

,
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre tipurile de atașament și dependența jocurilor de noroc.

, ,
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la big five la big four – chestionarul CAEM-S.

Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Perspective de cercetare privind comunicarea persuasiva a cadrelor didactice şi a modalitaţilor de abordare a confl ictelor.

1 Școala Profesională Specială “Ion Pillat”, Dorohoi ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale anxietății față de testări în rândul elevilor de ciclu primar.

,
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structural unemployment and work motivation – essential problems for graduates in Romania.

,
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 ”Petre Andrei” University
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Singurătatea în rândul adolescenților

Universitatea din Oradea
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre comunicarea părinte – copil și stima de sine la preadolescenți.

Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Bacau
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychocultural and economic determinations of antreprenorial behavior.

,
1 ”Petre Andrei” University,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Credințele elevilor cu privire la inteligență (implicaţii pentru mediul şcolar).

,
1 Universitatea din Oradea,
2 Pyramid Learning Center, Oradea
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moralitatea ca domeniu distinct al cunoașterii sociale și dezvoltării umane

1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sfântul Francisc de Assisi"
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

,
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.

,
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale capacităţii mnezice la preşcolarii cu dislalie polimorfă.

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, România
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.
, ,
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
3 Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.
1 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.
1 Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 65