IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2021, România - 108
Revista: Tyragetia. Serie nouă

2019 - 13

Tudor Soroceanu şi cercetarea epocii bronzului

Gogâltan Florin
Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea şi conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana

Gugeanu Mariana, Postică Gheorghe
1 Complexul Muzeal Naţional Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii)

Munteanu Octavian, Simalcsik Angela
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări arheologice recente în acropola tomitană (2017-2018). studiu preliminar

Mototolea Aurel, Potârniche Tiberiu, Stanc Simina Margareta
1 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)

Nagacevschi Tatiana, Simalcsik Angela, Sochircă Vitalie, Stanc Simina Margareta
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epurarea şi expurgarea cărţilor în România comunistă: cazul lui Ion Ionescu de la Brad

Chiaburu Elena
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza resturilor faunistice provenite din aşezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca (comuna Sarichioi, judeţul Tulcea, sud-estul României)

Stanc Simina Margareta, Malaxa Daniel Ioan, Ailincăi Sorin-Cristian
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комплекс культуры Кослоджень (яма № 121) в Чернаводэ – «шоссе № 2, 152-й км» как отражение восточно-европейского конвергентного взаимодействия в регионе

Сорочянy Тудор, Добринеску Кэтэлин, Аилинкэй Сорин, Бодоликэ Виталие, Сава Тибериу
1 Necunoscută, Germania,
2 Музей Национальной истории и археологии, Констанца,
3 Институт эко-музейных исследований, Тулча,
4 Национальный институт исследований и развития ядерной физики и инженерии «Хория Хулубей»
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aron Densuşianu: Suveniri şi impresiuni de călătorie din Ţara Haţegului (revista Familia, 1865-1866)

Boda Gherghina
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributions to the history of the Romanian vocabulary: names of Polish coins that circulated in Moldova. I. Potronic

Croitoru Costin
1 Museum of Brăila “Carol I”,
2 Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revolta antibizantină vlaho-bulgară. Faza a II-a (toamna 1186 - toamna 1187)

Mărculeţ Vasile
Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre cronologia absolută a bronzului târziu în estul BazinuluiCcarpatic

Gogâltan Florin
Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O icoană repictată din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României

Cernea Emanuela, Chiroşca Adelaida
1 Muzeul Naţional de Artă al României,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Participarea braşovenilor la efortul de război austro-ungar. studiu de caz „Gold gab ich für Eisen”

Tănase Cristina
Muzeul Județean de Istorie, Brașov
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siecle et le debut du XXe siècle

Dogaru Cosmin-Ştefan
University of Bucharest
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punitive methods for unfulfilled taxes in Moldavia (the second half of the 17th and the first half of the 18th century)

Chelcu Cătălina
1 Romanian Academy of Science,
2 Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul Mihai Bărbulescu

Matei Dan
Necunoscută, România
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea femeii pe baza documentelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII

Solcan Şarolta
Universitatea din Bucureşti
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bastarnii de la Roşiori. Rezultatele campaniei arheologice din anul 2016

Hânceanu George-Dan
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resurse animale pentru economia comunităţilor culturii Noua (epoca bronzului): Studiu de caz privind aşezarea de la Crasnaleuca (judeţul Botoşani, România)

Stanc Simina Margareta, Diaconu Vasile, Bejenaru Luminiţa
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ,
3 Academia Româna
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 108