IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2023, România - 59
Revista: Metaliteratură

2016 - 2

Intoarcerea doamnelor
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nichita imbrăcat in ștofă. O evocare in fărame
Universitatea din Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Grigore Vieru, agent cultural genotextual
Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Călinescu şi proiectul monografic Eminescu
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 8 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Mă bucur de toate felurile de fericiri, de toate”
, ,
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
3 Uniunea Scriitorilor din România
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma, un debut editorial de pe un secol pe altul
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Mă simt ca un copil al unei patrii care m-a trădat şi continuă să mă trădeze”
,
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Uniunea Scriitorilor din România
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie şi mit politic la Dimitrie Cantemir: între „urcare” şi „pogorîre”
,
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zece ani de la manifestul boierismului
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea noului roman francez in spaţiul literar romanesc
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Caietele Tristan Tzara
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte cât o istorie
Colegiul National Octavian Goga
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerile in romană ale literaturii canadiene şi pragurile lor interpretative
1 Necunoscută, Canada,
2 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dacă Napoleon ar fi cronicar literar
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aur şi cadavre pe Kolоma. Purificarea ideologică prin muncă şi asasinat
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Poezia este tăcere în ceea ce priveşte procesul său de elaborare. Să nu întrerupem tăcerea!” Discuţii cu Gheorghe Grigurcu
Necunoscută, România
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhiile şi osteoporiza teoretică
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Resurecţia modernismului? Câteva precizări terminologice
Universitatea „Tibiscus”, Timişoara
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suita şi menuetul douămiiste
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistics, internet, integration, globalization. Challenges of daily communication
Spiru Haret University, Bucharest
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59