IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2021, Moldova, Republica - 132
Revista: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

2018 - 34

Проблемы квалификаций и идентификаций конструкции дистрибьюторского договора в системе договоров Республики Молдова

Захария Сергей, Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medierea în Republica Moldova – realitate şi tendinţe

Slusarenco Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of Psychological and Pedagogical Competences of Didactic Staff of Komrat State University in The System of Lifelong Learning

Zahariya Sergei
Comrat State University
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriate educaţionale – oportunitate pentru şcoală, familie şi comunitate

Gribincea Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia exersării deprinderilor de producere a enunţului monologat oral şi scris în procesul educaţional

Strah Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia interdisciplinară medicină-biologie: strategii şi principii didactice

Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea şi decizia în învăţare: vectori pentru dezvoltarea personală

Batog Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă

Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологический потенциал междисциплинарного подхода в преподавании биополитики

Кивачук Анна
Institutul Pedagogic de Stat „T.I.Şevcenco“ din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea practică în studii universitare

Fortuna Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de adaptare psiho-emoţională, comportamentală şi religioasă la pacienţii cu diabet

Gonţa Victoria
Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele de incluziune sociаlă а fаmiliilor cаre аu în grijа lor copii cu nevoi speciаle

Haraz Svetlana, Focşa Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Singurătatea lucrătorilor din sfera IT

Sanduleac Sergiu, Martîniuc Natalia
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicursul instigator la ură în campania electorală din Republica Moldova

Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupurile de presiune şi lobbyismul în Republica Moldova

Bevziuc Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of Israel's Democratization Through The Strengthening of The Statehood

Naamna Mohammad
State University of Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut

Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şcoala doctorală: tendinţe contemporane şi perspective de dezvoltare

Tolstaia Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul valorilor interculturale asupra dimensiunii morale a personalităţii

Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul şi esenţa factorilor ce favorizează comportamentul etic al tânărului specialist

Cărbune Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 132