IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, Moldova, Republica - 217
Revista: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

2020 - 66

Analiza comparativă a performanței academice în universitățile cu profil agronomic din România și Republica Moldova

,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul inovațional – factor al dezvoltării și competitivității întreprinderilor

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul verde al resurselor umane – preocupare a dezvoltării durabile a organizațiilor

Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea activității investiționale în Republica Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Moldova – gradul de risc al țării ca națiune agregată determinată de agențiile internaționale de rating

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfoza învățămîntului superior din Republica Moldova în condiții de pandemie

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factori ce generează schimbarea în cadrul instituțiilor de învățămînt superior

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relații toxice în colectivele de muncă: cauze și preîntâmpinarea apariției

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziuni privind abordările conceptuale ale perfomanței întreprinderilor agroalimentare

,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități moderne de comunicare managerială în întreprinderile vinicole din Republica Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conformitatea în activitatea instituțiilor financiare: esență și particularități

,
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crowdfunding-ul: esență și opotunități de finanțare în era digitală

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem de impozitare echilibrat – garant al sustenabilității finanțelor publice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia evaluării eficacităţii realizării programelor cu destinaţie specială pe termen lung

,
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul instituțiilor de control fiscal și metode de minimizare a poverii fiscale

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Риски в управлении государственным долгом Республики Молдова

Гросул Наталья, Мазур Елена
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitalizarea instituțiilor financiar bancare factor determinant pentru dezvoltarea modelelor de business bancar

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of information services in shaping and concretizing the tourists' decision

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele actuale în structura cheltuielilor publice în ţările dezvoltate

Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte definitorii ale pieței valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 217