IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2022, Moldova, Republica - 195
Revista:

2020 - 43

Послевоенные проекты планов центра Кишинева А. В. Щусева

Юрченко Наталья
Институт культурного наследия
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora Republicii Moldova: concept, aspecte istorico-geografice și geodemografice

1 Leibniz Institute for Regional Geography in Leipzig,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unique map of the north-western black sea region by Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni

Herzen Andrey A., Herzen O., Paskary Evgheniy G.
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 National Research University Higher School of Economics, Moscow,
3 Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mistery of the old tower of Vadul-Rashkov. Architectural, toponymical and cartographical arguments

Herzen Andrey A., , Herzen O.
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Cultural Heritage,
3 Moscow School of Social and Economic Sciences
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul programului leader în dezvoltarea turismului din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea resurselor turistice antropice din bazinul cursului de mijloc al fluviului Nistru

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Депопуляционные процессы в Приднестровье: статистическое измерение

Кривенко Андрей
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicațiile practice la geografie - mod de realizare a competențelor specifice

,
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declinul demografic și calitatea populației

,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția spațiului urban și periurban în regiunea de dezvoltare centru a R. Moldova în contextul dezvoltării regionale

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații cu privire la conectivitatea rețelei de drumuri în Republica Moldova la nivel de unități administrativ-teritoriale

Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea indicelui de concentrare Gini în analiza urbanizării Republicii Moldova

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții generale privind istoricul cercetărilor florei nemorale și relicte

Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind dinamica patch-ului, eterogenitatea și fragmentarea peisajului geografic

Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea biologică - metodă eficientă pentru evaluarea ecotoxicologică a râului Bâc din raza municipiului Chișinău

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”

,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specia Abemus Chloropterus (Creutzer, 1796) (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în faunistica Republicii Moldova

,
1 Institutul de Zoologie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul deșeurilor în Republica Moldova: abordări teoretice

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea amenajării teritoriului adiacent râului Bîc cu fâșii de protecție

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 195