IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Seminarul "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
Chișinău, Moldova, 23 ianuarie 2014
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Hometkovski L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 290
ISBN: 978-9975-124-52-2
CZU: 37.016.046:811'243(082)=00 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (195)Economie (3)Pedagogie (121)Psihologie (12)Ştiinţe fizico-matematice (16)Biologie (1)Medicină (1)Ştiinţe politice (4)Tehnică (1)Drept (1)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (2)