IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации",
Comrat, Moldova, 11 decembrie 2015
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Carabet M.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 162
ISBN: 978-9975-3106-1-1
CZU: 332:339.9(082)=135.1=161.1 П 79
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (37)Ştiinţe agricole (59)Economie (469)Ştiinţe politice (9)Pedagogie (19)Tehnică (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (15)Administrare publică (15)Filosofie (3)Drept (11)Psihologie (5)Filologie (2)Chimie (1)Geografie (1)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (3)