IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации",
Comrat, Moldova, 17 noiembrie 2016
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Carabet M.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 224
ISBN: 978-9975-83-018-8
CZU: 338(478-29):339.9(082)=135.1=111=161.1 П 78
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (12)Ştiinţe agricole (52)Economie (406)Pedagogie (18)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (15)Administrare publică (15)Filosofie (3)Drept (11)Psihologie (5)Ştiinţe politice (8)Chimie (1)Geografie (1)Filologie (2)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (3)