IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice",
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2016
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Teosa V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 534
ISBN: 978-9975-71-829-5
CZU: 327(47+57):[327(470)+061.1EU](082)=135.1=111=161.1 Ţ 23
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  58
Disponibil în IBN: 17 iulie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Istorie (4)Economie (4)Drept (1)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Sociologie (12)Ştiinţe politice (47)Administrare publică (1)Altele (4)