IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ",
Comrat, Moldova, 23 mai 2014
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Boicova L.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Комратский государственный университет
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-83-000-3
CZU: 80/81:[811+821.09](082)=00 Ф 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (19)Istorie (4)Pedagogie (18)Studiul artelor, culturologie (4)Psihologie (2)Ştiinţe politice (1)