IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : " Culegere de articole selective, Ediţia a XVII-a
Chişinău, Moldova, 24-25 aprilie 2019
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a XVII-a
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-75-962-5
CZU: 082:378.633(478-25)=135.1=111 S 58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (36)Tehnică (12)Filologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (165)Drept (21)Pedagogie (3)Medicină (2)Sociologie (22)Ştiinţe politice (11)Administrare publică (7)Chimie (1)Psihologie (7)Istorie (1)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (2)