IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Breviarium" Lucrările studenților Facultatii de Istorie si Filosofie, Nr.3
Chişinãu, Moldova, 1 septembrie 2018
Breviarium Lucrările studenților Facultatii de Istorie si Filosofie
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Volum, serie, parte, nr: Nr.3
Locul publicării: Chişinãu
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-87-8
CZU: 082:378.4(478-25) B 82
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: