IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective” consacrat aniversării de 80 de ani de la Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova" Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective” consacrat aniversării de 80 de ani de la Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chişinău, Moldova, 20 septembrie 2019
Medicină veterinară Lucrări ştiinţifice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul 35
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul editorial UASM
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-64-247-7
CZU: 636.09:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (3)Istorie (1)Medicină (1)Medicină veterinară (62)