IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Actual issues of morphology." Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the founding of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova,
Chişinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015
Cuvinte-cheie (277): anatomy (5), morphometry (3), human (3)
Actual issues of morphology
Cautare
Responsabili de ediție: Catereniuc I.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia-Sirius
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 428
ISBN: 978-9975-57-194-4
CZU: 612.01:616.1/.9(082)=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  48CZU
  2015  86
  2012  99
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Istorie (2)Pedagogie (8)Medicină (218)Medicină veterinară (10)Studiul artelor, culturologie (1)