IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Congresul "Fiziologia şi sănătatea" Materialele congresului VII al fi ziologilor din Republica Moldova,
Chișinău, Moldova, 27-28 septembrie 2012
Fiziologia şi sănătatea
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Responsabili de ediție: Furdui T.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Anul publicării: 2012
ISBN: 978-9975-62-323-0
CZU: 612+613/614(478)(082)=135.1=111=161.1 F 62
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (8)Biologie (2)Medicină (62)Farmacie (2)Medicină veterinară (2)Psihologie (2)Sociologie (1)Altele (1)