IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации",
Comrat, Moldova, 7 decembrie 2017
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Todorici L.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-3021-7-3
CZU: 33:378(478-29)(082)=135.1=111=161.1 П 781
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (19)Tehnică (5)Filologie (2)Economie (185)Pedagogie (10)Ştiinţe agricole (30)Chimie (1)Geografie (1)Psihologie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (11)Ştiinţe politice (7)Administrare publică (8)Filosofie (2)Drept (2)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (3)