IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации",
Comrat, Moldova, 7 decembrie 2017
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Todorici L.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-3021-7-3
CZU: 33:378(478-29)(082)=135.1=111=161.1 П 781
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Ştiinţe agricole (8)Economie (91)Ştiinţe politice (3)Ştiinţe fizico-matematice (10)Filologie (1)Filosofie (2)Drept (2)Pedagogie (3)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (3)Sociologie (8)Administrare publică (7)