IBN
Închide
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale

Ediția a II-a Vol.2 / 2018, înregistrat în IBN la 10.02.2020
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale

Ediția a II-a Vol.1 / 2018, înregistrat în IBN la 08.02.2020
Ştiinţă, educaţie, cultură

Vol. 1 / 2019, înregistrat în IBN la 07.02.2020
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan

Vol. 4 / 2020, înregistrat în IBN la 07.02.2020
Zootehnie şi biotehnologii

Vol. 26 / 2010, înregistrat în IBN la 05.02.2020
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective

Vol. 4 / 2018, înregistrat în IBN la 04.02.2020
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective

Ediţia V-a / 2019, înregistrat în IBN la 04.02.2020
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor

Ediția a LXVII-a / 2018, înregistrat în IBN la 03.02.2020
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor

2018, înregistrat în IBN la 31.01.2020
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice

Ediția a V-a / 2019, înregistrat în IBN la 31.01.2020
Heraldica Moldaviae

2019, înregistrat în IBN la 30.01.2020
Teoria şi practica administrării publice

2014, înregistrat în IBN la 29.01.2020
World economy and international economic relations

Volume 3 / 2020, înregistrat în IBN la 29.01.2020
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective

Vol. 3 / 2018, înregistrat în IBN la 27.01.2020
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii

Ediţia a 21-a / 2019, înregistrat în IBN la 24.01.2020
1 - 0 of 390