IBN
Închide

Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale

Colegiul de redacție:

Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia “Foxtrot”
Anul publicării: 2020
Nr. total de pagini: 165
ISBN: 978-9975-89-160-8.
CZU: 574+314/316(082) P 95
Domenii științifice:
Despre carte
83 1
SM ISO690:2012
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale. . Chişinău: 2020. 165 p. ISBN 978-9975-89-160-8
Disponibil în IBN: 28 iunie 2022
Contribuții (capitole, secțiuni ale carții / culegerii) disponibile în IBN

Problemele demografice ale Republicii Moldova în perioada independenței statale

Matei Constantin , Postică Maia
7-14

Dinamica populației principalelor aglomerații urbane din Europa (1980-2019)

Muntele Ionel , Bănică Alexandru
13-18

Particularități geodemografice ale regiunii de dezvoltare nord

Hachi Mihai
19-23

Analiza factorilor determinanți ai evoluției speranței de viață la naștere în România (1990-2018)

Muntele Ionel , Bănică Alexandru , Istrate Marinela
24-28

Aspecte privind evoluția numerică a populației municipiului Chișinău în perioada 1990-2019

Sochircă Elena
28-31

Evoluția unor procese demografice în mediul rural din Republica Moldova în ultimii 80 de ani

Grozav Adrian
32-35

Analiza comparativă a efectivului populației localităților din Republica Moldova după datele recensământului 2014 și evidența statistică curentă de la 01.01.2015

Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu
36-39

Analiza comparativă a evoluției geodemografice a orașelor Strășeni (Republica Moldova) și Zărnești (România)

Crăciun Laurențiu , Hachi Mihai
39-44

Aspecte ale fenomenului ˮBrain drainˮ in Republica Moldova

Morozan Stela
44-50

Impactul schimbărilor bruşte ale vremii din Republica Moldova asupra stării de sănătate a populației

Boian Ilie
51-54

Considerații privind morfologia văii râului Bâc

Volontir Nina , Prepeliţa Afanasie , Jechiu Iradion
54-58

Resursele de apă ale râurilor din Regiunea de Dezvoltare Nord

Jeleapov (Chişciuc) Ana , Burduja Daniela
58-63

Procesul de evoluare a regosolului pe suprafața haldei de steril în cariera de calcar Lafarge Ciment (Moldova) S.A din Rezina

Bulimaga Constantin , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Rusu Maria , Bodrug Nicolae
64-69

Contribuții la cunoașterea coleopterelor epigee din unele ecosisteme forestiere din regiunea de nord a Republicii Moldova

Bacal Svetlana , Mihailov Irina
69-73

Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina

Certan Corina , Bulimaga Constantin
73-76

Aspecte privind starea actuală a pădurilor din raionul telenești

Florenţă Veronica
76-80

Resursele ecoturistice ale Regiunii de Dezvoltare Nord

Moroz Ivan
80-84

Structura economiei regiunii economice de sud a Republicii Moldova între anii 2013-2017

Revenco Adelina
85-91

Structura economiei regiunii de dezvoltare municipiul Chişinău a Republicii Moldova între anii 2013-2017

Revenco Marcel
91-95

Lacune, alternative și impacturi ale structurii administrativ teritoriale în Republica Moldova: context și raționalități demografice

Sainsus Valeriu
96-104

Analiza modului de utilizare a terenurilor în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova

Bejan Iurie
104-107

Tendințe asupra modului de utilizare a terenurilor din cadrul aglomerației Chișinău

Cujbă Vadim , Sochircă Elena , Sîrbu Rodica , Ţîţu Pavel
108-113

Particularitățile utilizării resurselor de apă în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova

Burduja Daniela , Bacal Petru , Jeleapov (Chişciuc) Ana
113-120

Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele regiunii de dezvoltare centru

Bacal Petru , Railean Veronica
120-125

Impactul activităților umane asupra stării peisajelor geografice din bazinul hidografic Cogâlnic în anii 2004-2014

Boboc Nicolae , Munteanu Valentina
126-134

Unele aspecte ale managementului deșeurilor în Republica Moldova

Bulimaga Constantin , Bodrug Nicolae , Budeanu Valentina
134-139

Dinamica numărului unităților de transport ca factor de poluare a aerului atmosferic în rd nord a Republicii Moldova

Ţugulea Andrian
139-142

Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova

Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
142-149

Regimul nutrienților în zona parcului national Orhei

Drumea Dumitru , Debelaia-Buracinschi Svetlana
149-153

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele râului Nistru

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
154-160

Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din RD Nord

Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
160-165