Generat de www.ibn.idsi.md
Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 19.05.2022, accesat: 20.05.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md

Lista publicaţiilor: Povestca Lilia (5), Descărcări - 28, Vizualizări - 860
Publicaţii la conferinţe din RM - 5 articole.

2022 - 1

Mediu virtual de învăţare pentru personalul de specialitate din biblioteci. Studiu de caz
Povestca Lilia
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 355-373.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Educația nonformală a personalului din sistemul național de biblioteci: starea de fapt și perspective
Povestca Lilia
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 407-410.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteci în perioadă de criză
Povestca Lilia
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. CEP USM. 176-181.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Povestca Lilia
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 148-151.
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Competențele profesionale ale bibliotecarului în societatea cunoașterii (Studiu de caz)
Povestca Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SS. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 69-72.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------