IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 2, Descărcări - 25, Vizualizări - 471
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2020 - 1

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Povestca Lilia
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 148-151.
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Competențele profesionale ale bibliotecarului în societatea cunoașterii (Studiu de caz)
Povestca Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 69-72.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2