Generat de www.ibn.idsi.md
Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 21.09.2020, accesat: 21.09.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md

Lista publicaţiilor: Malearciuc Oxana (5), Descărcări - 30, Vizualizări - 895
Articole în reviste din RM - 5 articole.

2019 - 3

Этапы развития концепции разделения властей: теоретико-правовой аспект и значение для развития современного государства
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cовременные формы публичной власти и их влияние на содержание принципа разделения властей
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideile separării puterilor în lucrările lui John Locke și Charles Louis Montesquieu
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Единство и разделение властей в странах содружества независимых государств: общее и особенное
Coptileţ Valentina,
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Идеи разделения властей в трудах Д. Локка и Ш. Монтескье
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------