IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 5, Descărcări - 13, Vizualizări - 1190
Mendeley profile
Scopus Author ID
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 1

Specificul procesului decizional in cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 465-467.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Experienţa internaţională în domeniul parteneriatului public-privat în sănătate
Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 461-463.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antioxidantă și antifungică a extractelor din cianobacterii
Oltu Iulian
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 212-217.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antifungal extracts from spirulina biomass
Oltu Iulian
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 78-78.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Caracteristicile fundamentării deciziilor manageriale în instituţiile publice
Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 344-346.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5