IBN
Închide

Reniţă Gheorghe

Publicaţii la conferinţe din RM - 10, Descărcări - 92, Vizualizări - 1346
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 1

Obiectul juridic special al infracțiunii de pariuri aranjate
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare și inovare
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 233-237.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Obiectul material/imaterial al infracțiunii de manipulare a unui eveniment
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare și inovare.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 273-277.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Tratamentul sancționator al infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate (art.2421 și 2422 CP RM)
Reniţă Gheorghe
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 87-93.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Justificarea stabilirii răspunderii penale pentru pariurile aranjate (art.2422 CP RM)
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 94-98.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea incriminării faptei de manipulare a unui eveniment (art.2424 CP RM)
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 98-101.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Îmbogăţirea ilicită (art.3302 cp rm) – un nou instrument anticoruţie
Reniţă Gheorghe
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a . 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 101-101.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate:  locul art.2421 și 2422 în cadrul părții speciale  a Codului penal al Republicii Moldova
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 18-21.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute  la art.3302 CP RM: dificultăți de interpretare
Reniţă Gheorghe
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 21-24.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotaţii teoretico-practice privind provocarea la acte de corupţie
Reniţă Gheorghe
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 278-281.
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Efectele nulităţii în cadrul grupurilor de contracte
Reniţă Gheorghe
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. CEP al Universității de Stat din Moldova. 9-11.
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10