IBN
ÎnchideArticole în reviste din RM - 19, Descărcări - 202, Vizualizări - 8773
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 1

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală
Blândul Valentin Cosmin, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic
Crudu Valentin, Ţurcanu Carolina
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior
Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Ţurcanu Carolina, Toma Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior
Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Asigurarea continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior: demersuri şi acţiuni manageriale
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul academic ca factor de asigurare a continuitaţii si interconexiunii dintre ciclurile invaţamantului superior
Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19