IBN
Închide

Cotoviţcaia Daniela

Publicaţii la conferinţe din RM - 7, Descărcări - 69, Vizualizări - 1821
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 3

Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii
Cotoviţcaia Daniela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 133-137.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic
Cotoviţcaia Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 87-88.
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația artistică extrașcolară versus învățarea prin artă – actualități și contexte relevante
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. tipografia „Print Caro”. 388-392.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Învăţământul artistic extraşcolar – realitate, diversitate şi perspective de dezvoltare
Cotoviţcaia Daniela
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 323-333.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Interdependenţa artelor sau conexiuni inverse
Cotoviţcaia Daniela
Tehnologii didactice moderne:
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 72-76.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Educaţia cultural-artistică: viziuni şi perspective de aplicare practică şi metodologică
Cotoviţcaia Daniela
Școala modernă:
2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 342-347.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta – o disciplină fascinantă de învăţat, dar şi o experienţă de viaţă puternică şi reală
Cotoviţcaia Daniela
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 102-108.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7