IBN
ÎnchideArticole în reviste din RM - 13, Descărcări - 122, Vizualizări - 7084
ORCiD
Scopus Author ID
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 1

Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare
Avornic Gheorghe, Copăceanu Cristina
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova
Copăceanu Cristina, Avornic Ana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova
Copăceanu Cristina
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea eficienţei mecanismului de finanţare a Sistemului Ocrotirii Sănătăţii în Republica Moldova .
Copăceanu Cristina
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cheltuielile publice pentru sănătate în Republica Moldova şi România: realităţi şi posibilităţi de optimizare
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina, Gafton Cristina, Rusu Patric
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul costurilor serviciilor medicale asupra activităţii instituţiilor medicosanitare
Copăceanu Cristina
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Eficienţa finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii: Oportunităţi pentru Republica Moldova
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii
Ganea Victoria, Miron Oxana, Copăceanu Cristina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 24 October, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii asupra posibilitatilor de optimizare a surselor de finantare ale agentului economic
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Finanţarea sistemului de sanătate
Copăceanu Cristina, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13