IBN
Închide

Guţuleac Victor

Articole în reviste din RM - 25, Descărcări - 108, Vizualizări - 6604
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 1

Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena, Gabuja Victoria
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Analiza logico-juridică a modificărilor și completărilor adoptate recent la legea contravențională
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise – Condiţie de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile
Guţuleac Victor, Spînu Igor, Comarniţcaia Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственность и сбалансированность ветвей власти - гаранты сохранения Республики Молдова как независимого и суверенного государства
Guţuleac Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comisă – condiție de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile
Guţuleac Victor, Spînu Igor, Comarniţcaia Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Raportul juridic și răspunderea juridică – instituții juridice de bază ale dreptului contravențional
Guţuleac Victor, Andreev Virginia
Legea şi Viaţa
Nr. 1(289) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale
Guţuleac Victor, Harbuz Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 2(290) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 March, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ
Guţuleac Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 1(277) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 3 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public
Guţuleac Victor, Mostovei Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului
Guţuleac Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii
Guţuleac Victor, Mostovei Tatiana
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Умышленное убийство(ст. 145 УК РМ) Коментарий
Bujor Valerii, Guţuleac Victor
Закон и Жизнь
Nr. 3(233) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ). Комментарий
Bujor Valeriu, Guţuleac Victor
Закон и Жизнь
Nr. 4(234) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Умышленное причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью (ст.ст. 151-152 УК РМ).
Bujor Valeriu, Guţuleac Victor
Закон и Жизнь
Nr. 6(236) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иные преступления, посягающие на жизнь и здоровье личности (ст. ст. 155-163 УК РМ)
Bujor Valeriu, Guţuleac Victor
Закон и Жизнь
Nr. 7(237) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul constitutiv al contravenţiei (PARTEA II)
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Кодекс Республики Молдова о правонарушениях: юридический анализ, проблемы, пути их разрешения
Guţuleac Victor
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о механизме применения отдельных административно-правовых норм
Guţuleac Victor
Закон и Жизнь
Nr. 1(218) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Делинквентность: понятие и содержание
Guţuleac Victor, Liudrinschii R.
Закон и Жизнь
Nr. 7(225) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деликвентное поведение как предмет исследования науки административно-деликтного права
Guţuleac Victor, Ceban V., Comarniţcaia Elena
Закон и Жизнь
Nr. 3(220) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25