Generat de www.ibn.idsi.md
Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 07.05.2021, accesat: 07.05.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md

Lista publicaţiilor: (3), Descărcări - 5, Vizualizări - 1470
Articole în reviste din RM - 3 articole.

2011 - 1

Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie
Iordăchescu Grigore-Dan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Considerente actuale privind competenţa de autonomie educaţională a profesorului
Iordăchescu Grigore-Dan
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan
Iordăchescu Grigore-Dan
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------