IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 14, Descărcări - 210, Vizualizări - 3883
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2020 - 1

Abordări interdisciplinare în studierea folclorismului actual
Butnaru Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 37-40.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Alexei Mateevici și idealul unirii
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 28-32.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Recuperator al semnificațiilor arhetipale din creația lui Grigore Vieru
Butnaru Tatiana
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. . 279-283.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipuri şi sugestii mitice in tradiţia folclorică romanească  
Butnaru Tatiana
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 16-17.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Petriceicu Haşdeu despre arhetipurile mitice din spiritualitatea românească
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 12-19.
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul danaidelor în poezia epică populară
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 81-85.
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica moravurilor sociale în literatura română
Cimpoacă Ana, Butnaru Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 129-135.
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări şi semnificaţii mitice în balada populară
Butnaru Tatiana
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 55-62.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Poezia şi folclorul în relaţie de sistem: abordări interdisciplinare
Butnaru Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 417-420.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cosmosul liturgic în poezia lui Grigore Vieru
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 91-96.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Arborele sacru în poezia contemporană (o interpretare arhetipală)
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 84-90.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul Dochiei şi nostalgia sacrului în poezia contemporană.
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 38-43.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil testament poetic
Butnaru Tatiana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. Institutul de Filologie al AŞM. 53-57.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică
Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 92-97.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14